REACH

Informationer vedrørende overholdelsen af REACH (1907/2006/EC)

Ifølge REACH terminologien er, A/S H. Sindby & Co. distributør af produkter, som under normale og forudsigelige anvendelsesbetingelser ikke frigiver kemiske stoffer eller præparater.

Produktion og import af produkter foretages af A/S H. Sindby & Co. som downstream-bruger. Som downstream-bruger er der ingen registreringsforpligtelse i.h.t. REACH i forbindelse med levering og import af produkter.

Vi har kontaktet vores leverandører vedr. dette emne. De stoffer og / eller præparater, som anvendes til fremstilling af produkterne er blevet præ-registreret og anmeldt til Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA. Baseret på svarene fra vores leverandører kan vi forsikre Dem, at der med stor sandsynlighed ikke vil være nogen leveringsafbrydelse af produkterne fra A/S H. Sindby & Co.

Inden for 3D-trykning kan forbrugsvarer ikke kategoriseres som artikler, men som præparater. Det er sikret, at disse hjælpematerialer er blevet registreret som præparater på stofniveau af de respektive leverandører.

A/S H. Sindby & Co. vil overholde yderligere fremtidige informationsopgaver i forsyningskæden især formidling af ny viden om stoffers farer og markedsmæssige begrænsninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål om REACH, beder vi dig kontakte vores REACH ansvarlige Alma Smajic på sindby@sindby.dk